Naujienos

     Siekiant skatinti LAA esančių bitininkų bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis bei kelti jų kvalifikaciją, š. m. gegužės 24-27 d. LAA organizavo LAA bitininkų vykimą į Tarptautinę apiterapijos, fitoterapijos, aromaterapijos konferenciją Rumunijoje, kurią organizavo "Rumunijos apiterapijos fitoterapijos ir aromaterapijos draugija) (toliau – SRAFA, angl. – Romanian society of apitherapy, pfytotherapy and aromatherapy). Ši išvyka buvo finansuojama iš Nacionalinės mokėjimo agentūros Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorines intervencines priemones bitininkystės sektoriuje, pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“. Šios lėšos buvo skirtos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Į šią konferenciją vyko net 16 LAA narių – bitininkų.

      

Visą straipsnį ir akimirkas galite pamatyti paspaudus "Plačiau"

plačiau

Įspūdžiai iš Lietuvos Apiterapeutų Asociacijos (LAA) visuotinio susirinkimo – konferencijos

 

    2024 m. balandžio 5 d. Lietuvos Medicinos bibliotekoje vyko Lietuvos Apiterapeutų Asociacijos (LAA) visuotinis susirinkimas – konferencija, skirta paminėti Pasaulinę Apiterapijos dieną, kuri švenčiama kovo 30 d., ir yra skirta Dr. Philipp Terc, apiterapijos pradininko, atminimui.

    Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė LAA prezidentas gyd. Povilas Rimkus. Jis pasveikino dalyvius su Pasaulinę apiterapijos diena ir pažymėjo, kad ši diena sutampa su Dr. Philipp Terč 180 gimimo metinėmis, bei palinkėjo dalyviams sulaukti gražaus 200 metų jubiliejaus.

    Pagal patvirtintą programą P. Rimkus pristatė 2023 m. nuveiktus darbus, kurių buvo išties nemažai – suorganizuota LAA konferencija, paruošta programa PASP Apiterapijos specialistų mokymams, surengti Apiterapijos mokymai Trakuose, kuriuos pravedė Rumunijos Apiterapijos Asociacijos prezidentas, gydytojas apiterapeutas dr. Stefan Stangaciu.

 

Visą straipsnį galite perskaityti paspaudus "Plačiau"

plačiau
Kviečiame į konferenciją

 LIETUVOS APITERAPEUTŲ ASOCIACIJOS (LAA) PAKARTOTINIO VISUOTINIO SUSIRINKIMO – KONFERENCIJA, 
skirta paminėti Pasaulinę Apiterapijos dieną


2024 m. balandžio 05 d.
Vieta: Lietuvos medicinos biblioteka, Vilnius, Kaštonų g. Nr.7.


14.30-15.00 Dalyvių registracija
15.00-15.15 Konferencijos atidarymas ( Povilas Rimkus, LAA prezidentas)
Svečių sveikinimai (Juozas Olekas, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja prof. Daiva Mockevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos  Vyresnioji patarėja Asta Kandratavičienė)
15.15-15.30 Informacija apie LAA nuveiktą darbą 2023 m. (Povilas Rimkus, LAA prezidentas)
15.30-15.45 Lietuvos bitininkų sveikatos tyrimai (Petras Sladkevičius VU Medicinos fakulteto Medicinos programos II kurso studentas; darbo vadovė VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros doc. Marija Jakubauskienė)
15.45-16.00 Medaus juslinė analizė ir medaus rūšių klasifikacija (Rasa Nabašaitė, sertifikuota medaus juslinės analizės ekspertė)
16.00-16.15 Tradicinės, papildomos ir integruotos sveikatos priežiūros  (TCIH) naujienos (Greta Kasputė, Fizinių ir technologinių mokslų instituto doktorantė)
16.15-16.30 Medicininė bitininkystė bitininkams (Doc. Dr. Anželika Dautartė, VDU Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytoja)
16.30-16.45 Avilio terapija. Gydomasis garsas (Jurgita Grigaitė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto reabilitacijos katedros studentė)
16.45-17.00 Kavos pertrauka
17.00-17.10 Finansinė ataskaita už 2023 metus (Povilas Rimkus, LAA prezidentas)
17.10-17.15 Revizijos komisijos ataskaita (Kazimieras Spetyla, revizijos komisijos pirmininkas)
17.15-18.00 Naujų LAA nario mokesčių svarstymas ir priėmimas (Povilas Rimkus LAA prezidentas) 
18.00-18.30 Einamieji reikalai.

 


Prašome iki balandžio 01 d. pranešti apie Jūsų dalyvavimą el. p. pov.rimkus@gmail.com arba tel. +370 698 1230

 

Lietuvos apiterapeutų asociacijos prezidentas         Povilas Rimkus

KOVO 30-OJI - PASAULINĖ APITERAPIJOS DIENA
KOVO 30-OJI - PASAULINĖ APITERAPIJOS DIENA

Sveikiname visus bičiulius su pasauline apiterapijos diena! 

 

Trumpa istorija:
2006 m. kovo 30 d. Praporište (Čekijoje) įvyko konferencija „Bitės už gyvenimą – pasaulinės apiterapijos tinklas“. Šiame mieste 1844 m. kovo 30 d. gimė čekų-vengrų gydytojas Filip Terč. Konferencijos metu Dr. Filip Terč buvo paskelbtas Apiterapijos tėvu, o ši diena paskelbta Pasauline apiterapijos diena.

Trumpai apie praėjusią Respublikinę Lietuvos apiterapeutų asociacijos  mokslinę-praktinę konferenciją.

2023 m. gruodžio mėn. 9 d. Kaune viešbutyje „Viktorija“ įvyko Respublikinė Lietuvos apiterapeutų asociacijos mokslinė-praktinė konferencija. Konferencija buvo skirta pagerbti Lietuvos apiterapeutų asociacijos (LAA) pradininkus- veteranus: doc. Algirdą Baltuškevičių, minint jo 90 metų sukaktį, gyd. Povilą Rimkų minint jo 80 metų sukaktį ir biotechnologą Sigitą Vasiliauską minint jo 75 metų sukaktį.

Konferenciją vedė prof. Sonata Trumbeckaitė ir gyd. Povilas Rimkus. Prof. S. Trumbeckaitė informavo, kad doc. A. Baltuškevičius dėl ligos negalėjo dalyvauti. Jo sveikinimą konferencijos dalyviams perdavė gyd. P. Rimkus. Jis pristatė savo išleistos knygos „Mano gyvenimo kelias“ trumpą santrauką apie nueitą gyvenimo kelią. S. Vasiliauskas supažindino su „Medicata Filia“ įmonėje gaminamo propolio teigiamą poveikį į mikrobus ir virusus tame tarpe į COVID. Po to LAA valdybos nariai pasveikino abu jubiliatus. Perskaitytas Habil. dr. Dalios  Stasytytės Bunevičienės, kuri negalėjo dalyvauti dėl ligos, sveikinimas. Buvo perduoti abiem jubiliatams sveikinimai  nuo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento Juozo Oleko, sveikino doc. A. Amšiejus, prof. A. Laiškonis, gyd. D. Molejienė ir kiti.

Pasibaigus sveikinimams buvo skaitomi pranešimai pagal paskelbtą  programą...

plačiau
Kviečiame respublikinę LAA koncerenciją!

RESPUBLIKINĖ LIETUVOS APITERAPEUTŲ ASOCIACIJOS MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
(skirta: doc. Algirdo Baltuškevičiaus, gyd. Povilo Rimkaus ir Sigito Vasiliausko jubiliejams paminėti)
2023 m. gruodžio mėn. 9 d.
Konferencijos vieta: Viešbutis „Viktorija“, Miško g. 11, Kaunas
KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

Dalyvių registracija 9.00-10.00, pradžia 10.00 val.

Pirmininkauja - prof. dr. Sonata Trumbeckaitė, LAA viceprezidentė.

Doc. Algirdo Baltuškevičiaus 90 - mečio jubiliejus.

10.00-10.20 - „Mano praėjęs dešimtmetis“ -  doc. Algirdas Baltuškevičius.

Sveikinimai, pasisakymai.

Gyd. Povilo Rimkaus 80 - mečio jubiliejus.

10.20-10.40 - Knygos „Mano gyvenimo kelias“ pristatymas – gyd. Povilas Rimkus.

Sveikinimai, pasisakymai.

Sigito Vasiliausko 75 - mečio jubiliejus.

10.40-11.00 - „Medicata Filia istorija“ - biotechnologas Sigitas Vasiliauskas.

Sveikinimai, pasisakymai.

11.00-11.15 - „Apiterapijos specialistų ruošimas KU“ - prof. dr. Daiva Mockevičienė, Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja.

11.15-11.30 - „Apiterapijos naujienos 2023 metais“ - gyd. Povilas Rimkus, LAA prezidentas.

Kavos pertrauka 11.30-12.30

Pirmininkauja - prof. dr. SonataTrumbeckaitė, gyd. Povilas Rimkus.

12.30-13.00 - „Riebalų rūgščių sudėtis žiedadulkėse, bičių pienelyje, šaltalankių aliejuje ir jų mišiniuose su medumi ir žiedadulkėmis“ – dr. Violeta Čeksterytė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Genetikos ir fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

13.00-13.15 - „Bitės ir žmonės: streso valdymas“ - Hab.dr. Dalia Stasytytė-Bunevičienė, LAA valdybos narė.

13.15-13.30 - „Viziovitalio praktinis panaudojimas“ - prof. dr. Jūratė Jankauskienė, LSMU Akių ligų klinika.

13.30-13.45 - „Moksliniai tyrimai bičių produktų srityje LSMU“ - prof. dr. Sonata Trumbeckaitė, LSMU MA Farmakognozijos katedra.

13.45-14.00 - „Apiterapija veterinarijoje“ - dr. Neringa Sutkevičienė, LSMU VA  Stambiųjų gyvūnų klinikos, Gyvūnų reprodukcijos laboratorijos mokslo darbuotoja.

14.00-14.15 - „Tradicinė, alternatyvi ir integrali  medicina“ - dokt. Greta Kasputė, Fizinių ir technologijos mokslų institutas Nanotechnologijų skyrius.

14.15-14.30 - „Edukacijų patirtys apiterapijoje“ - lektorė Laura Baumann, Kauno kolegijos, Medicinos fakulteto, Reabilitacijos katedra.

 

14.30-14.45 - „Avilio terapija” - studentė Jurgita Grigaitė, Kauno kolegijos, Medicinos fakulteto, Reabilitacijos katedra.

 

14.45-15.00 - „Bičių kalba apie terapiją“ - lektorė Ramūna Barma.

15.00-15.30 - „Augalų joga“ - žolininkas Virgilijus Skirkevičius.

Diskusijos ir pasisakymai 15.30-17.00

Konferencijos metu: Gyd. P. Rimkaus knygos „Mano gyvenimo kelias“ įsigijimas, UAB „Medicata Filia“ preparatų pristatymas, Romos Mačienės bitininkystės ūkio produktų degustacija, UAB „Wilara“ produktų pristatymas ir kt.

 

 

Konferencijos dalyvio mokestis:

LAA nariams – 20 eurų;

Ne LAA nariams – 30 eurų;

LAA nariams (senjorams, studentams, rezidentams (turėti pažymėjimą) – 15 eurų;

Ne LAA nariams (senjorams, studentams, rezidentams (turėti pažymėjimą) – 20 eurų;

 

Numatantys dalyvauti konferencijoje prašome užsiregistruoti iki gruodžio 01 d. el.p. apiterapija.lt@gmail.com, nurodant: pavardė, vardas, tel., el. p., darbovietė, specialybė.  Dalyvio mokestį pervestį į LAA Paysera sąskaitą LT083500010015365562. Mokestį taip pat bus galima apmokėti vietoje, konferencijos metu.

Į dalyvio mokestį įeina:

6 val. trukmės Lietuvos apiterapeutų asociacijos Dalyvio pažymėjimas,
Kavos pertraukėlė, medaus ir midaus degustacijos.

 

Norintieji gauti Klaipėdos Universiteto 6 valandų trukmės Sertifikatą, papildomas mokestis 15 eurų (prašome registracijos metu informuoti).

 

Kontaktinis asmuo: Povilas Rimkus tel.: 8-698-12303; pov.rimkus@gmail.com