Apie LAA » Garbės nariai

Doc. Dr. Algirdas Baltuškevičius

Habil. Dr. Dalia Stasytytė-Bunevičienė

Nusipelnęs Lietuvos gydytojas Dr. Jonas Bunevičius

Gyd. Povilas Rimkus

Prof. Antanas Gendrolis

Gyd. Česlovas Zvicevičius

Kazimieras Spetyla

Gyd. Lukas Mackevičius

Biotechnologas Sigitas Vasiliauskas
Prof. Sonata Trumbeckaitė

Prof. Jūratė Jankauskienė