Apie LAA » Valdyba

2021 metų spalio 2 dienos LAA ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu Kaune patvirtinta nauja LAA valdyba:

 

LAA prezidentas:
Povilas Rimkus

 

 

LAA viceprezidentė:
Sonata Trumbeckaitė

 

 

LAA valdyba:
Laura Baumann

Dalia Stasytytė-Bunevičienė

Povilas Kalesinskas

Algita Kugrėnaitė-Korolkevič

Lauryna Lubytė

Juozas Norinkevičius

Povilas Rimkus

Neringa Sutkevičienė

Viktorija Šerkšnienė

Sonata Trumbeckaitė

Sigitas Vasiliauskas

 

 

LAA revizijos komisija:

Kazimieras Spetyla

Zoja Miknienė

Aušrinė Raudoniūtė