Apie LAA » Valdyba

2016 metų gruodžio 10 dienos LAA ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu Kaune patvirtinta nauja LAA valdyba:

 

LAA prezidentė:
prof. Jūratė Jankauskienė;

 

LAA viceprezidentais išrinkti:
Dalia Stasytytė-Bunevičienė,
Povilas Rimkus,
Sonata Trumbeckaitė.

 

Valdyba- penki LAA nariai:
Jūratė Jankauskienė,
Sonata Trumbeckaitė,
Dalia Stasytytė - Bunevičienė,
Povilas Rimkus,
Aušrinė Raudoniūtė. 

 

 Sudarytos penkios komisijos ir  Senjorų-patarėjų grupė:
 

Medicininės komisijos nariai:
A. Baltuškevičius, L. Mackevičius, A.Kugrėnaitė;  

 

Gamybinės komisijos nariai:
S. Vasiliauskas, D. Vasiliauskas, G. Olsevičius;

 

Bitininkystės komisijos nariai:
K. Spetyla;

 

Informacijos komisijos nariai:
V. Stankutė;

 

Mokymų komisijos nariai:
D.Stasytytė – Bunevičienė, Juozas  Norinkevičius, Neringa Sutkevičienė;

 

Senjorų - patarėjų grupė:
A. Baltuškevičius, A. Gendrolis, Č. Zvicevičius.

 

LAA revizijos komisijos nariais išrinkti:
LBS viceprezidentas Kazys Spetyla,
Neringa Sutkevičienė,
 UAB "Medicata filia" direktorius Sigitas Vasiliauskas.