Naujienos

Kaune, miesto savivaldybėje, šių metų lapkričio 16 dieną vyko nekasdienis renginys -  VI - oji Žolinčių akademijos  mokslinė konferencija „Ieškokime gyduolių gamtoje“.  Jau vien tas faktas, kad renginys vyko svarbiausioje miesto institucijoje ir jos atidaryme kalbėjo Kauno miesto meras, daug pasako apie miesto vadovų požiūrį į gyventojų sveikatą ir jos išsaugojimo galimybes.  Apie rudeninių šaknų galybę kalbėjo Žolinčių akademijos viceprezidentas M. Lasinskas...

plačiau

 Šių metų spalio 25 dieną Lietuvos apiterapeutai, bitininkai, jų svečiai  ir visi kiti, besidomintys bičių produktais,  gausiai susirinko į Lietuvos apiterapeutų asociacijos 23–ąją respublikinę mokslinę–praktinę konferenciją Kaune. Jau penkti metai šis renginys vyksta šventiškoje aplinkoje, UAB „Pirmas žingsnis“ konferencijų centre, ir už tai mes labai dėkingi centro šeimininkams. Konferencija prasidėjo filmu apie unikalią Stakliškių įmonę „Lietuviškas midus“, joje gaminamus medaus ir kitų bičių produktų gėrimus, kurie, kaip ir kitose šalyse, iš tikrųjų turėtų vadintis gydomaisiais balzamais ar eliksyrais. Po LAA prezidentės prof. J. Jankauskienės įžanginio žodžio buvo pasveikinti konferencijos svečiai bei kolegos - naujieji asociacijos garbės nariai, paminėtas Lietuvos apiterapeutų asociacijos prezidentės profesorės Jūratės Jankauskienės jubiliejus.

plačiau
Nauja knyga

Šiais metais laukiame naujos prof. Antano Gendrolio knygos.

Planuojama 23-oji mokslinė - praktinė konferencija

Paskutinio Lietuvos apiterapeutų asociacijos valdybos posedžio nutarimu 23-oji respublikinė mokslinė - praktinė konferencija bus rengiama 2014 m. spalio 25 d. tema " Bičių produktai ir ilgaamžiškumas".

Apimondija

2013 m. rugsėjo 29 – spalio 3 dienomis Lietuvos apiterapeutų asociacijos atstovai: LAA viceprezidentas Povilas Rimkus, dr. Dalia Stasytytė - Bunevičienė, Vilma Stankutė dalyvavo pasauliniame APIMONDIJA kongreso renginiuose ir Apiekspo parodoje Kijeve. Lietuvos apiterapeutai susipažino su pasaulio bitininkystės bei apiterapijos naujovėmis, dalyvavo naujų mokslinių darbų pristatyme. Susitiko su daugelio pasaulio valstybių apiterapeutais, vyko naudingos diskusijos. Taip pat APIMONDIJOS mokslinių darbų tarpe buvo ir stendinis pranešimas iš Lietuvos.