Apie LAA » Naujienos

LAA susirinkimas-posėdis Trakų Neįgaliųjų Užimtumo Centre Trakuose
LAA susirinkimas-posėdis Trakų Neįgaliųjų Užimtumo Centre Trakuose

Susirinkime dalyvavo 8 iš  54 LAA narių bei vienas asmuo, ketinantis įstoti į asociaciją.

Darbotvarkėje buvo patvirtinti tokie klausimai:

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dėl asmens skyrimo, kuris būtų atsakingas už straipsnių rašymą į žurnalą „Lietuvos Bitininkas“.
  2. Dėl LAA veiklos finansavimo 2017 metais.
  3. Dėl internetinės LAA svetainės administravimo perdavimo A.Raudoniūtei.
  4. Dėl LAA narystės įkainių keitimo.
  5. Dėl kasmetinių konferencijų organizavimo.
  6. Dėl siūlymo iš LAA lėšų apmokėti kelionę Vilmai Stankutei į „Apimondiją“ Turkijoje.
  7. Dėl kelionės išlaidų finansavimo S.Trumbeckaitei, kelionėje į Passau vyksiančią apiterapijos konferenciją.
  8. Kiti einamieji reikalai.

Valdyba pritarė siūlymui LAA rengti po 2 konferencijas per metus: vieną- pavasarį- Trakuose, kitą - rudenį- Kaune. Buvo aptarta artimiausios planuojamos pavasarinės konferencijos Trakuose preliminari programa ie data- gegužės 20d. (šeštadienis).