Naujienos

Sveikatos išsaugojimo projektas Jiezno bendruomenei

Greit bus metai, kai mes, Lietuvos apiterapeutų desantas, Jiezne lankėme mūsų viceprezidentą P. Rimkų, naujai išrinktą Jiezno PSPC direktoriumi. Po to gimė planas, kuris vėliau išsivystė į originalų inovatyvų projektą, pavadintą Sveiko senėjimo vardu. Kartu Valstybinio Mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centru buvo sukurtas modelis  - inovacinis mokslinis Jiezno miesto bendruomenės projektas, kurio tikslas – gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas, sveikos gyvensenos ir sveiko senėjimo propagavimas. Pirmajame jo etape numatytos dvi veiklos formos – edukacija ir inovatyvus PSPC slaugos skyriaus veiklos modeliavimas. Edukacinis projektas sėkmingai startavo praėjusių metų spalio mėnesį pirmąja paskaita apie bičių produktus ir jų reikšmę sveikatai išsaugoti ir stiprinti (dr. D. Stasytytė-Bunevičienė), ir gyd. P. Rimkaus pastangomis buvo toliau sėkmingai vykdomas. 2015 m. kovo 4 dieną į edukacinį renginį atvyko visas desantas.  Visuomeninės organizacijos “Aqua est vita”  – vanduo yra gyvenimas -   prezidentas, inžinierius-konstruktorius V. Kriovė  susirinkusiems Jiezno gyventojams papasakojo apie šios organizacijos veiklą ir dalyvavimą Jiezno projekte. Būtent šios organizacijos dėka Jiezno slaugos ligoninės, pirminės sveikatos priežiūros centro pacientams, darbuotojams ir visiems kitiems bendruomenės nariams sudarytos galimybės vartoti kokybišką jonizuotą vandenį sveikatinimo tikslais. Gydytojas G. Laurinavičius padarė labai įdomų pranešimą apie vandens reikšmę gyvybei, tinkamo vartojimui vandens svarbą žmonių sveikatai, darbingumui ir ilgaamžiškumui. Klausytojai ne tik sužinojo apie sveikatos sutrikimus, susijusius su organizmo vidinės terpės rūgštėjimu – acidoze, bet ir apie modernias šiuolaikines galimybes sveikatai išsaugoti ir stiprinti, vartojant jonizuotą šarminį vandenį. Dr. D. Stasytytė-Bunevičienė Savo pranešime supažindino su minėto projekto atsiradimo aplinkybėmis, gyventojų sveikatos išsaugojimo principais ir praktinėmis galimybėmis, tarp kurių svarbią vietą užima kokybiškas geriamasis vanduo ir bičių produktai, kurie šalia vietinių vaistingųjų bei maistui tinkamų augalų išlieka dvi reikšmingiausios idealių mitybos koregavimo priemonių formos, priminė apie bičių produktų vartojimo žiemos pabaigoje ypatumus, pateikė keletą naudingų receptų, atsakė į pateiktus klausimus.

 

Dr. D. Stasytytė-Bunevičienė