Naujienos

LAA susirinkimas-posėdis Trakų Neįgaliųjų Užimtumo Centre Trakuose
LAA susirinkimas-posėdis Trakų Neįgaliųjų Užimtumo Centre Trakuose

Susirinkime dalyvavo 8 iš  54 LAA narių bei vienas asmuo, ketinantis įstoti į asociaciją.

Darbotvarkėje buvo patvirtinti tokie klausimai:

 

 

 

 

  • Dėl asmens skyrimo, kuris būtų atsakingas už straipsnių rašymą į žurnalą „Lietuvos Bitininkas“.
  • Dėl LAA veiklos finansavimo 2017 metais.
  • Dėl internetinės LAA svetainės administravimo perdavimo A.Raudoniūtei.
  • Dėl LAA narystės įkainių keitimo.
  • Dėl kasmetinių konferencijų organizavimo.
  • Dėl siūlymo iš LAA lėšų apmokėti kelionę Vilmai Stankutei į „Apimondiją“ Turkijoje.
  • Dėl kelionės išlaidų finansavimo S.Trumbeckaitei, kelionėje į Passau vyksiančią apiterapijos konferenciją.
  • Kiti einamieji reikalai.

Valdyba pritarė siūlymui LAA rengti po 2 konferencijas per metus: vieną- pavasarį- Trakuose, kitą - rudenį- Kaune. Buvo aptarta artimiausios planuojamos pavasarinės konferencijos Trakuose preliminari programa ie data- gegužės 20d. (šeštadienis).